1. Sve uredno popunjene prijave predane putem interneta na web stranici: novatv.hr/farma do 31.7. 2017. biti će uzete u razmatranje.
 2. Odgovorite na sva pitanja iskreno i najbolje što znate.
 3. Nećemo biti u mogućnosti odgovoriti svim kandidatima pojedinačno. Javit ćemo vam se samo ako budete odabrani kao potencijalni sudionik u snimanju emisije.
 4. Molimo, pobrinite se da ste pročitali i u potpunosti razumjeli te da ispunjavate zahtjeve prijave prije nego što se prijavite za sudjelovanje u Farmi. Pravila za prijavu nalaze se na kraju ovog obrasca.
 5. Molimo, priložite DIGITALNU FOTOGRAFIJU svojoj prijavi, kao i kratki video u trajanju do 3 minute (veličine max. 500MB) u kojem se kratko predstavljate.
 6. Morate biti stariji od 18 godina u trenutku podnošenja prijave.
 7. Morate imati Hrvatsko državljanstvo.
 8. Ne smijete biti sudionici drugih reality projekata na konkurentskim televizijama prilikom prijave na Farmu jer nećete biti odabrani za potencijalnog natjecatelja u projektu.
 9. Svi natjecatelji Farme moraju biti odličnog fizičkog i psihičkog zdravlja kako bi mogli sudjelovati u projektu do kraja natjecanja.
 10. Morate biti u mogućnosti obvezati se na sve potrebne dane snimanja. Osim audicija, snimanje je zakazano za razdoblje otprilike od početka kolovoza 2017. do kraja prosinca 2017. godine.
 11. Ne smijete biti član osoblja ni biti u bliskom krvnom ili tazbinskom srodstvu s članom osoblja tvrtki, Digital Rights Group Ltd., Nova TV d.d. te s ostalim njihovim povezanim osobama.
 12. Ne smijete biti osoba protiv koje se vodi kazneni postupak, niti osoba protiv koje su na snazi sigurnosne mjere ili druge posljedice po osuđujućoj presudi kaznenog suda.
 13. Podnošenje prijave i ispunjavanje gore navedenog ni na koji način ne znači da će podnositelj biti izabran za sudjelovanje u emisiji
 14. Producent vas može (ali ne mora) po vlastitoj slobodnoj procjeni pozvati na sudjelovanje u snimanju emisije. Pri odabiru natjecatelja za Farmu, u obzir će biti uzete sljedeće karakteristike: vještine, entuzijazam, motiviranost, avanturizam, želja da promijenite svoj život.
 15. Producentove su odluke o odabiru za emisiju konačne
 16. Producent Vas naknadno može zatražiti kopiju/presliku svih potrebnih dokumenata kako bi istima potkrijepili ispunjavanje uvjeta sudjelovanja u snimanju emisije.
 17. Za sva dodatna pitanja i informacije, obratite se na mail adresu: farma@novatv.hr
muški ženski
samac u vezi u braku rastavljen/a
zaposlen/a nezaposlen/a student/ica
drugo (napiši)

Molimo, priložite svoju noviju digitalnu fotografiju ovoj prijavi, kao i kratki video u trajanju do 3 minute u kojem se kratko predstavljate.

Hvala vam što ste ispunili ovaj Obrazac za prijavu. Nećemo biti u mogućnosti odgovoriti svim kandidatima pojedinačno. Može proći nekoliko tjedana dok vam se ne javimo, a javit ćemo vam se samo ako ste pozvani na audiciju. Naglašavamo da ovaj Obrazac za prijavu ni na koji način ne predstavlja ponudu za sudjelovanje u emisiji niti da će prijavitelj biti izabran za sudjelovanje i snimanje. Ako ste u Obrascu za prijavu naveli da želite da vas razmotrimo za sudjelovanje u seriji, vaši osobni podaci bit će uvršteni u bazu podataka izrađenu za te svrhe. U slučaju da sudjelujete u seriji, tada ćete prije toga morati, kao uvjet za sudjelovanje, potpisati zasebni ugovor o sudjelovanju s nama. Ovaj Ugovor propisat će da, zauzvrat za vaše sudjelovanje u seriji, mi postajemo vlasnici svih prava na seriju, uključujući vaš doprinos, koji će biti slobodno upotrebljiv za javnu uporabu (emitiranje I drugačije načine javne uporabe) i druge medijske svrhe bez ikakvog plaćanja vama. Ako Vas ne odaberemo za sudjelovanje u seriji bilo na temelju ove prijavnice bilo u kasnijem postupku audicije. Vaše osobne podatke ćemo nakon proteka roka od maksimalno 12 mjeseci izbrisati iz baze osobnih podataka.

Informacije koje dobrovoljno pružite u ovom obrascu Producent – Nova tv d.d. može pohraniti na računalo te će biti korištene u skladu sa sljedećim odredbama i uvjetima te informacijama o privatnosti. Nećemo dostaviti ove informacije trećim stranama, osim koliko je razumno nužno za odabir natjecatelja i produciranje serije ili kako je izričito navedeno u odredbama i uvjetima ove prijavnice (za sudjelovanje u emisiji), na što popunjavanjem ove prijavnice (uključujući dostavljanjem iste elektronskim putem) izričito pristajete.

Naredni koraci:
1. Učitajte fotografiju
2. Učitajte video
3. Prihvatite Odredbe i uvjete (uključujući Pravila zaštite privatnosti)

Dodaj video u kojem se predstavljaš (trajanje videa do 3 minute maksimalno):

ZAHTJEVI PRIHVATLJIVOSTI I ODREDBE I UVJETI (UKLJUČUJUĆI PRIVATNOST) OVE ODREDBE SADRŽAVAJU VAŽNE INFORMACIJE O VAŠIM PRAVIMA, PRIVATNOSTI I OSOBNIM INFORMACIJAMA. MOLIMO, POMNO PROČITAJTE OVE ODREDBE

Morate naznačiti svoje prihvaćanje donjih zahtjeva prihvatljivosti označavanjem kućice koja predstavlja vašu suglasnost gdje je to naznačeno ako se želite prijaviti za razmatranje za “Farmu”.

Ja, kandidat imenovan u ovom Obrascu za prijavu, slažem se da Nova tv d.d. ("Producent"), u zamjenu za Producentov trud i trošak u pripremanju aranžmana povezanih s mojom prijavom za sudjelovanje u televizijskom programu nazvanom "Farma" ("Program") i pruženoj mi mogućnosti da se možda pojavim u ili u vezi s Programom, ovime pristajem na snimanje svojeg doprinosa i svojeg sudjelovanja u Programu po dolje navedenim odredbama i uvjetima:

 1. Imam najmanje 18 godina, te imam hrvatsko državljanstvo i živim u Hrvatskoj i podnijet ću presliku svojeg izvoda iz matične knjige rođenih, putovnice ili druge dokumentacije koju Producent može naknadno zahtijevati da to potvrdim.
 2. Ni ja ni bilo koji član moje bliže obitelji i nitko tko živi u mom kućanstvu nije ili nije bio u zadnje dvije (2) godine zaposlenik, dužnosnik, direktor ili agent bilo koje od sljedećih tvrtki:
 3. a) TV nakladnik i Producent - NOVA TV d.d. njegovih povezanih tvrtki ili bilo koje televizijske postaje ili internetskog portala u vlasništvu ili pod upravljanjem TV nakladnika ili njegovih povezanih tvrtki:
  b) Digital Rights Group Ltd.,

  Uz to, Producent i TV nakladnik zadržavaju pravo proglasiti neprihvatljivom bilo koju osobu za koju bilo tko od njih zaključi, po vlastitoj slobodnoj procjeni, da je dostatno povezana s produkcijom, administracijom ili distribucijom Programa.

 4. Ako budem odabran za sudionika u Programu, potpisat ću ugovor o sudjelovanju i sve sporazume o odricanju i oslobađanju od obveza koje zahtijevaju Producent, TV nakladnik, te svi njihovi nositelji licenci, slijednici ili nositelji prava.
 5. Bit ću na raspolaganju produkciji na približne datume navedene u internetskoj prijavi te ću stajati na raspolaganju za sve potrebne zdravstvene i psihološke preglede prije ili tijekom tog razdoblja kako dogovori Producent posavjetovavši se sa mnom, te sam voljan putovati na razne lokacije kao dio produkcije Programa.
 6. Voljan sam predati medicinske informacije Producentu i podvrgnuti se zdravstvenom pregledu, psihološkom pregledu i provjeri životopisa, ako to Producent zatraži.
 7. Ovime dajem sljedeće izjave, jamstva, konstatacije, pristanke i oslobađanja od obveza:
 8. (a) Ovime izjavljujem, jamčim, konstatiram i prihvaćam:

  i. Da sam pročitao i da prihvaćam biti obvezan ovim odredbama i zahtjevima prihvatljivosti

  ii. Poštovat ću pravila, propise, odredbe i uvjete (“Pravila”) Programa i svog razgovora, postupka audicije, događaja, promicanja ili reklamiranja povezanog s Programom koje Producent s vremena na vrijeme sačiniti i prihvatit ću odluku Producenta kao konačnu te ovime konstatiram da će interesi Programa (tj. interesi dobrog javnog dojma I gledanosti) nadvladati interese bilo kojeg sudionika;

  iii. Ispunio sam ovu prijavu i ispunit ću sve obrasce povezane s Programom iskreno i točno te sam suglasan da odgovori i informacije koje pružim u tim obrascima i inače Producentu neće ni na koji način biti obmanjujuće. Uz to, konstatiram da Producent zadržava pravo, iskoristivo u bilo koje vrijeme, da me po vlastitoj procjeni diskvalificira iz natjecanja ili postupka audicije ako u bilo kojem trenutku podastrem neistinite, netočne ili obmanjujuće osobne podatke ili informacije, prekršim Pravila ili drukčije prekršim ove odredbe ili moje daljnje sudjelovanje, prema procjeni Producenta može negativno utjecati na interese Programa.
  Sukladno s time, razumijem da će, ako se utvrdi da su bilo koje informacije u ovoj prijavi lažne ili nepotpune, to biti temelj za moje odbacivanje ili diskvalifikaciju iz Programa ako budem odabran za sudjelovanje;

  iv. Producent nije obvezan razgovarati sa mnom i/ili me odabrati za sudionika u Programu;

  v. Čak i ako me odaberu za sudionika, Producent nije u obvezi snimati moje sudjelovanje u Programu, a TV nakladnik nema nikakvu obvezu emitirati moje sudjelovanje u Programu;

  vi. Sve odluke Producenta u vezi s odabirom sudionika konačne su.

  vii. Producent nije obvezan vratiti bilo koje materijale koje podnesem kao dio prijave, bez obzira na to jesam li odabran za sudionika, te

  viii. Nisam i neću sklapati nikakav komercijalni ni drugi sponzorski ugovor ili aranžman s bilo kojom osobom, firmom ili tvrtkom u vezi sa svojim pojavljivanjem u Programu.

  (b) Podnoseći ovu prijavu:

  i. Ovime dajem suglasnost za snimanje, korištenje i ponovno korištenje od strane Producenta, TV nakladnika, te njihovih nositelja ili stjecatelja licencije, slijednika, nositelja prava, matičnih tvrtki, podružnica ili povezanih tvrtki, te svakog od njihovih zaposlenika, agenata, predstavnika, dužnosnika i direktora (zbirno “Oslobođenici od odgovornosti”) mojega glasa, činova, slike, imena, izgleda, biografskog materijala te bilo kojih informacija sadržanih, izvedenih ili stečenih u vezi s mojom prijavom za sudjelovanje u Programu ili bilo kojim materijalima koje podnesem ja ili treća strana u vezi s mojom prijavom (“Osobne informacije”), (zbirno: “Lik”) kako ih montira, izmijeni ili modificira Producent ili bilo koji drugi Oslobođenik od odgovornosti, u bilo kojem i svim medijima sada poznatima ili naknadno razvijenima, diljem svemira zauvijek, u Programu ili u vezi s Programom.

  ii. Suglasan sam da je Producent isključivi vlasnik odnosno nositelj/korisnik svih prava, vlasništva i interesa (uključujući, bez ograničenja, sva autorska prava i druga srodna prava) na i za bilo koju snimku i sve snimke koje su načinili Oslobođenici od odgovornosti te bilo koju videosnimku i sve videosnimke koje sam predao u vezi sa svojom prijavom te bilo koje druge materijale koje sam predao ili ću predati u vezi sa svojom prijavom ili Programom (zbirno: “Materijali”), uključujući, ali ne isključivo, pravo na montiranje, izmjenu ili modifikaciju Materijala te korištenje dijela ili cjelokupnih Materijala i mog Lika u bilo kojem ili svim medijima sada poznatima ili naknadno razvijenima, diljem svemira zauvijek.

  iii. Bez ograničavanja gore navedenog, ovime neopozivo ustupam Producentu (uključujući sadašnje ustupanje budućih autorskih i drugih srodnih prava) cjelokupna autorska prava i sva druga prava bilo kakve prirode na svoje doprinose Programu, Lik i Materijale tako da će Producent imati pravo koristiti i iskorištavati te licencirati drugima na korištenje i iskorištavanje moje doprinose Programu, Lik i Materijale na sve načine i u svim medijima i formatima, bilo sada poznatima ili naknadno razvijenima, diljem svemira tijekom potpunog trajanja tih prava, uključujući bilo kakva produženja i obnavljanja tih prava, te nakon toga, dokle god je moguće, zauvijek. Uz to, ovime neopozivo dajem sve suglasnosti i odricanja od prava (u razmjerima dopuštenima zakonom) nužna da bi se omogućilo Producentu (i osobama koje Producent ovlasti) da maksimalno iskoristi Program, moje doprinose Programu, Lik i Materijale bez ograničenja. Producent i ostale osobe koje Producent ovlasti, nisu dužne prilikom javnog korištenja Programa, lika i Materijala, navoditi moje osobne podatke kao podatke o autoru ili nositelju drugih prava intelektualnog vlasništva.

  iv.  Bez ograničavanja gore navedenog, konstatiram da prepoznajem potrebe televizijske produkcije, promocije i distribucije i ovime neopozivo dajem suglasnost da Oslobođenici od odgovornosti (i osobe koje Oslobođenici od odgovornosti ovlaste) montiraju, produciraju, izmjenjuju i prilagođuju rezultate i prihode mojih doprinosa Programu, Lika i Materijala (“Djela”) ili na bilo koji čin ili nečinjenje u vezi s Djelima koje Oslobođenici od odgovornosti smatraju prikladnima po svojoj potpunoj diskrecijskoj ocjeni, bez obzira na to predstavljaju li takvi činovi ili nečinjenja kršenje mojih moralnih prava kako se taj termin tumači sukladno s bilo kojom odredbom zakona koji je sad na snazi ili će biti na snazi u bilo kojem dijelu svijeta (“Moralna prava”). Konstatiram i prihvaćam da Oslobođenik od odgovornosti (i osoba koju Oslobođenici od odgovornosti ovlaste) neće biti odgovoran meni niti ću podizati tužbu protiv Oslobođenika od odgovornosti ili bilo koje druge osobe zbog bilo kojeg čina ili nečinjenja Oslobođenika od odgovornosti (i osoba koje Oslobođenici od odgovornosti ovlaste) koji rezultiraju bilo kakvim neobjektivnim ili pogrdnim prikazom ili prezentacijom mene i/ili Djela ili bilo kojeg drugog čina ili nečinjenja koji bi inače predstavljao kršenje mojih Moralnih prava. U svakom drugom smislu, neopozivo se odričem u razmjerima dopuštenima zakonom te prihvaćam da nikad neću tražiti nikakva Moralna prava koja proizlaze ili su povezana s Djelima od Oslobođenika od odgovornosti ili bilo koje druge osobe u cijelom svemiru zauvijek. Neću započeti nikakav postupak na temelju toga da bilo kakva promjena, brisanje, dodavanje ili drugo korištenje Djela krši moja Moralna prava.

  v.   Bez ograničavanja gore navedenog, prihvaćam da će Oslobođenici od odgovornosti imati pravo:

  1.   Mijenjati, adaptirati ili dodavati ili brisati dijelove Programa (i moj Lik u njemu) po vlastitoj procjeni;

  2.   Izraditi i iskorištavati te dopustiti izradu i iskorištavanje bilo kakve snimke ili fotografije mog Lika zasebno ili u vezi s Programom diljem svemira zauvijek u svim medijima, bilo sada poznatima ili naknadno razvijenima;

  3.   Sinkronizirati moj glas na bilo kojem jeziku, te

  4.   Koristiti moj Lik, Materijale, moje fotografije te snimke razgovora sa mnom zasebno ili u vezi s Programom u svim medijima i formatima diljem svemira uključujući, ali nipošto isključivo, u materijalima za oglašavanje, reklamiranje, promicanje, marketing i iskorištavanje Programa. Da bi se izbjegla sumnja, dajem neopozivu suglasnost Oslobođenicima od odgovornosti (i osobama koje Oslobođenici od odgovornosti ovlaste) da prenesu Osobne informacije o meni u inozemstvo povezanim tvrtkama i trećim stranama povezanima s Programom te da koriste Osobne informacije u skladu s odredbama ovog Ugovora.

  vi.  Prihvaćam da neću biti plaćen za davanje Oslobođenicima od odgovornosti prava navedena u ovoj Prijavnici ili za potpisivanje i ispunjavanje kasnijih Ugovora. No konstatiram i prihvaćam da Producentov trud i trošak u pripremanju aranžmana povezanih s mojom prijavom za sudjelovanje u Programu i pruženoj mi mogućnosti da se možda pojavim u ili u vezi s Programom (“Koristi”) uključuju dovoljnu i dostatnu kompenzaciju za korištenje i iskorištavanje mojeg doprinosa Programu, Lika i Materijala (uključujući, bez ograničenja, moju pojavu u bilo kojoj i svim epizodama Programa) bilo kojim sredstvima i u bilo kojim medijima, bilo gdje u svemiru, te se odričem bilo kakvog prava na bilo kakvu pravičnu zabranu, naknadu ili drugo plaćanje koje na bilo koji način proizlazi u vezi s takvim korištenjem ili iskorištavanjem. Nadalje konstatiram i prihvaćam da Koristi također uključuju potpunu i konačnu naknadu za moju prisutnost u bilo kojoj aktivnosti i svim aktivnostima kako to Producent zahtijeva u vezi s Programom. Također konstatiram da mi neće biti plative nikakve naknade za reprize u odnosu na bilo koje naknadno repriziranje ili ponovno emitiranje ili bilo kakvu upotrebu Programa ili bilo kojeg njegova dijela od strane Producenta (ili bilo kojih nositelja prava ili nositelja odnosno stjecatelja licencije).

  vii.  Oslobađam Oslobođenike od odgovornosti (zajednički i pojedinačno) od bilo koje i svih odgovornosti koje proizlaze iz snimanja ili korištenja mog Lika i/ili Materijala te prihvaćam da neću podnositi nikakve tužbe protiv Oslobođenika od odgovornosti kao posljedicu snimanja ili korištenja mog Lika i/ili Materijala (uključujući, bez ograničenja, bilo kakvu tužbu da me se snimanjem ili korištenjem mog Lika i/ili Materijala kleveće ili krši bilo koje pravo privatnosti i/ili javnosti).Posebno priznajem da sam upoznat i suglasan s time da moje sudjelovanje u Programu može biti javno objavljeno neovisno o tome da li se snimkom o meni otkrivaju bilo kakvi neugodni podaci ili situacije, te sam s objavljivanjem takvih podataka I situacija suglasan.

  viii. Oslobođenici od odgovornosti (zajednički i pojedinačno) neće biti odgovorni meni ni mojemu pravnom zastupniku za bilo kakvu moju fizičku ozljedu ili štetu na mojoj imovini prouzročenu ili pretrpljenu tijekom moga sudjelovanja ili u vezi s mojim sudjelovanjem u Programu, osim ako ona (podložno gornjem članku viii) nije prouzročena namjerom ili krajnjom nepažnjom Oslobođenika od odgovornosti te je naplativa po tom načelu od tog Oslobođenika od odgovornosti nakon presude nadležnoga suda.

  ix.  Prihvaćam da neću otkriti bilo kojoj trećoj strani (osim svojim stručnim savjetnicima) bilo kakve informacije povezane s Programom ili poslovanjem Producenta (ili bilo koje dodijeljene tvrtke) ili TV nakladnika o kojima steknem saznanje tijekom sudjelovanja u Programu ili u vezi sa svojim sudjelovanjem u Programu.

  x.   Prihvaćam da neću objavljivati ni razgovarati s bilo kojom trećom stranom bez prethodnoga pisanog odobrenja Producenta o bilo kakvim informacijama povezanima s Programom, svojem pojavljivanju u Programu, bilo kojem članu produkcijskog osoblja ili bilo kojem od sudionika u Programu ni o bilo kakvim informacijama koje doznam u vezi s TV nakladnikom ili Producentom ili drukčije povezanima s Programom, osim onih informacija koje su već javno poznate. U slučaju da me u bilo koje vrijeme kontaktira predstavnik medija, prihvaćam da ću ga uputiti na Producenta ili na osobu koju Producent imenuje.

  xi.  Prihvaćam da dajem ovdje navedena prava bez obzira na to hoću li biti odabran za sudjelovanje u Programu na bilo koji način.

  xii.  Pristajem, na zahtjev Producenta, učiniti sve potrebno, uključujući potpisati bilo kakve dokumente, kako bi na snagu stupio Ugovor o sudjelovanju i svi pravni poslovi razmotreni u njemu te uputiti treće osobe da učine isto.

  xiii. Prihvaćam da Producent može ustupiti moje usluge i sva druga prava na moj doprinos Programu, moj Lik i Materijale bilo kojoj podružnici ili pridruženim tvrtkama ili slijednicima te bilo kojoj trećoj strani.

  (c) Informacije i privatnost

  Producent rješava prikupljanje, sigurnost, kakvoću, upotrebu i otkrivanje osobnih informacija u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

  Ovlaštenje i suglasnost u vezi s privatnošću
  Ovime ovlašćujem Producenta i sve osobe koje Producent imenuje da istražuju, pristupaju informacijama i prikupljaju informacije o meni, o bilo kojim izjavama koje sam dao u svojoj prijavi, sporazumu o sudjelovanju, bilo kojim pratećim dokumentima i bilo kojim drugim dokumentima koje sam potpisao ili predao u vezi sa svojom prijavom da budem odabran kao sudionik u Programu, ili bilo kojim drugim pisanim ili usmenim izjavama koje dam u vezi sa svojom prijavom (preko interneta, razotkrivanjem ili drukčije). Neopozivo ovlašćujem Producenta i bilo koju osobu ili tvrtku koju Producent imenuje da prikupi informacije od mojih suradnika, prijatelja, članova obitelji obrazovnih institucija te iz bilo kojih referenci koje sam podnio te neopozivo ovlašćujem te strane da pruže informacije o meni, pod uvjetom da to pružanje informacija poštuje sve relevantne zakone. Prihvaćam dati Producentu, te potpisati pisano ovlaštenje ako je potrebno, bilo koje specifično ovlaštenje za stjecanje informacija o meni relevantnih za moju prijavu za Program. Ovime bezuvjetno i neopozivo zauvijek oslobađam od odgovornosti i krivnje Producenta, osobe ili tvrtke koje Producent imenuje, te sve takve strane i osobe od bilo kakve i svih odgovornosti koje proizlaze iz takve istrage ili u vezi s bilo kojom takvom istragom. Posebno dajem ovlasti za istraživanje svoje evidencije zapošljavanja, medicinskog kartona, državne evidencije i kaznenog dosjea, osim ako je to zakonom zabranjeno. Konstatiram i prihvaćam da sve takve informacije koje stekne Producent ili bilo koja osoba ili tvrtka koju Producent imenuje sukladno s ovim stavkom ili drukčije mogu biti korištene u svrhu odabira sudionika u Programu ili drugim programima, internima administrativnim postupcima u vezi s demografijom i učinkom pojedinaca zainteresiranih za pojavljivanje u televizijskim programima, te mogu biti opisane ili drukčije prenesene u Programu i u vezi s Programom pod uvjetima iz ove prijavnice ili kasnijeg ugovora o sudjelovanju.

  (d)       Ovime ovlašćujem prikladno kvalificiranu osobu ili tvrtku koje imenuje Producent da na meni provede psihološki i medicinski pregled kako to producent zahtijeva. Nadalje ovlašćujem pojedince koji izvode te preglede da otkriju Producentu i njegovim predstavnicima sve informacije o meni prikupljene u vezi s tim pregledima te ovlašćujem Producenta da upotrijebi te informacije pri odabiru sudionika u Programu.

  (e)        Bez ograničavanja prethodno navedenog, ovlašćujem i pristajem na upotrebu Osobnih informacija koje je Producent dobio ili prikupio sukladno s odredbama ove Prijavnice ili kasnijeg Ugovora o sudjelovanju u određivanju moje prikladnosti za Program te upotrebu tih informacija u istraživanju i produciranju sadržaja Programa i drugih programa (uključujući, ali ne isključivo, sadržaj povezan s mojim životom i sudjelovanjem u Programu) i prenošenje tih informacija trećim stranama uključujući, ali ne isključivo, opću javnost preko televizijskog emitiranja Programa i drukčije, te prihvaćam da neće biti ograničenja upotrebe Osobnih informacija povezanih sa mnom koje su sadržane u snimci Programa. Informacije koje pružim Producentu također mogu biti otkrivene:

  • Producentovim povezanim tvrtkama u Hrvatskoj i u inozemstvu;
  • Bilo kojem dobavljaču nagrada ili sponzoru Programa koji može koristiti osobne informacije isključivo u svrhu u koju su prikupljeni
  • Televizijskim mrežama u Hrvatskoj i inozemstvu te njihovim povezanim tvrtkama;
  • Publici kad se Program emitira ili drukčije prikazuje.

 9. Izjava o privatnosti
  Konstatirate i prihvaćate da vaše sudjelovanje kao kandidata na audiciji ili kao sudionika u programu podliježe sljedećem:
  Prikupljanje i upotreba osobnih informacija
  Osobne informacije koje dajete prikupljaju se u svrhu razmatranja vaše prijave za sudjelovanje u svojstvu sudionika u programu. Informacije koje dajete moraju biti točne, a posebno nam je potrebno vaše puno i točno ime i prezime. Ako niste podnijeli točne informacije, Producent može odbiti dopustiti vam pojavljivanje u programu.
  Uz to, ako sudjelujete u programu, prihvaćate da neće biti ograničenja upotrebe osobnih informacija koje se odnose na vas, a sadržane su u snimkama programa („snimke programa“).
  Otkrivanje osobnih informacija

  Informacije koje dajete Producentu mogu se otkriti:

  • Njegovim povezanim tvrtkama u Hrvatskoj i inozemstvu;
  • Televizijskim mrežama u Hrvatskoj i inozemstvu te njihovim povezanim tvrtkama;
  • Publici kad se snimka programa emitira ili drukčije prikazuje.

  Pohranjivanje osobnih informacija u posjedu Producenta
  Ako budete odabrani za sudionika u programu, osobne informacije povezane s vama bit će pohranjene na siguran način dokle god bude potrebno za uporabu Programa.
  Ako ne budete odabrani za sudionika u programu, osobne informacije povezane s vama bit će pohranjene na maksimalno razdoblje od 12 mjeseci.
  Nakon 12 mjeseci, osobne informacije bit će uništene ili generalizirane na siguran način.
  Pristup osobnim informacijama u posjedu Producenta
  Imate pravo zahtijevati pristup osobnim informacijama u posjedu Producenta koje se odnose na vas u skladu s ovom prijavom. Ako osobne informacije u posjedu Producenta nisu točne, imate pravo zahtijevati njihovo ažuriranje u skladu s Producentovim Zakonom o zaštiti osobnih podataka.


Slanje popunjene prijave može potrajati duže vrijeme i ovisi o brzini Vaše internetske veze.
Pričekajte poruku na web stranici o uspješnom slanju, a dodatno ćete biti obaviješteni i e-mail porukom po završetku zaprimanja vaših podatka i video materijala.